Avdeling for nyfødtscreening

Nyfødtscreeningen har nasjonal behandlingstjeneste for screening av alle nyfødte for alvorlige medfødte sykdommer og for oppfølging av pasienter med fenylketonuri. Tilbudet omfatter undersøkelser for totalt 25 alvorlige medfødte sykdommer. Det er viktig at alle nyfødte får tilbud om testing for disse sykdommene.

Les mer om Avdeling for nyfødtscreening

Avdeling for nyfødtscreening

Selv om det er sjeldne tilstander vil ca. 1 av 1000 barn i Norge fødes med en av de 25 tilstandene i screeningpanelet. Barna fødes som regel uten tegn til sykdom, og testing er eneste mulighet til å finne disse barna tidlig slik at en raskt kan komme i gang med effektiv behandling og derved hindre eller redusere skadevirkningene av disse sykdommene.

For mer informasjon se våre nettsider

Kontaktpersoner

Leder Rolf Dagfinn Pettersen, tlf. 23075966/mobil 41212843

Overlege Jens V. Jørgensen, tlf. 23075972/ mobil 91993566

Overlege Trine Tangeraas, tlf. 23075969

Overlege Asbjørg Stray-Pedersen, tlf. 23075971/mobil 48125234

Overlege Erle Kristensen tlf. 23075969

Lederassistent Elisabeth Mathiassen, tlf. 23075960

Sekretærer 23075961/23075973

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Besøksadresse:

Forskningsveien 2 B

0373 Oslo

Telefon
23 07 59 60
Etter kl. 1600, kontakt vakthavende barnelege på barneavdelingen, 23070000
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Barne- og ungdomsklinikken
Nyfødtscreeningen
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Beta-ketothiolasedefekthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/beta-ketothiolasedefektBeta-ketothiolasedefektBBeta-ketothiolasedefektBeta-ketothiolasedefektBeta-ketothiolasedefektBeta-ketothiolasedefekt
Biotinidasedefekthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/biotinidasedefektBiotinidasedefektBBiotinidasedefektBiotinidasedefektBiotinidasedefektBiotinidasedefekt
Carnitin asylcarnitin translokase mangel (CACT-mangel)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/carnitin-asylcarnitin-translokase-mangel-cact-mangelCarnitin asylcarnitin translokase mangel (CACT-mangel)CCarnitin asylcarnitin translokase mangel (CACT-mangel)Carnitin asylcarnitin translokase mangel (CACT-mangel)Carnitin asylcarnitin translokase mangel (CACT-mangel)Carnitin asylcarnitin translokase mangel (CACT-mangel)
Carnitin opptaks/transport defekt (CUD/CTD defekt)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/carnitin-opptakstransport-defekt-cudctd-defektCarnitin opptaks/transport defekt (CUD/CTD defekt)CCarnitin opptaks/transport defekt (CUD/CTD defekt)Carnitin opptaks/transport defekt (CUD/CTD defekt)Carnitin opptaks/transport defekt (CUD/CTD defekt)Carnitin opptaks/transport defekt (CUD/CTD defekt)
Carnitin palmitoyl transferase 1a defekt (CPT 1a defekt)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/carnitin-palmitoyl-transferase-1a-defekt-cpt-1a-defektCarnitin palmitoyl transferase 1a defekt (CPT 1a defekt)CCarnitin palmitoyl transferase 1a defekt (CPT 1a defekt)Carnitin palmitoyl transferase 1a defekt (CPT 1a defekt)Carnitin palmitoyl transferase 1a defekt (CPT 1a defekt)Carnitin palmitoyl transferase 1a defekt (CPT 1a defekt)
Fenylketonuri (PKU)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fenylketonuri-pkuFenylketonuri (PKU)FFenylketonuri (PKU)Fenylketonuri (PKU)Fenylketonuri (PKU)Fenylketonuri (PKU)
Glutarsyreuri type 1https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/glutarsyreuri-type-1Glutarsyreuri type 1GGlutarsyreuri type 1Glutarsyreuri type 1Glutarsyreuri type 1Glutarsyreuri type 1
Glutarsyreuri type 2https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/glutarsyreuri-type-2Glutarsyreuri type 2GGlutarsyreuri type 2Glutarsyreuri type 2Glutarsyreuri type 2Glutarsyreuri type 2
Holokarboksylase syntasedefekt (HCS)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/holokarboksylase-syntasedefekt-hcsHolokarboksylase syntasedefekt (HCS)HHolokarboksylase syntetasedefekt (HCS)Holokarboksylase syntetasedefekt (HCS)Holokarboksylase syntetasedefekt (HCS)Holokarboksylase syntetasedefekt (HCS)
Homocysteinuri (HCY)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/homocysteinuri-hcyHomocysteinuri (HCY)HHomocysteinuri (HCY)Homocysteinuri (HCY)Homocysteinuri (HCY)Homocysteinuri (HCY)
Isovaleriansyreemi (IVA)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/isovaleriansyreemi-ivaIsovaleriansyreemi (IVA)IIsovaleriansyreemi (IVA)Isovaleriansyreemi (IVA)Isovaleriansyreemi (IVA)Isovaleriansyreemi (IVA)
Langkjedet 3-hydroksyacyl-CoA dehydrogenasedefekthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/langkjedet-3-hydroksyacyl-coa-dehydrogenasedefektLangkjedet 3-hydroksyacyl-CoA dehydrogenasedefektLLangkjedet 3-hydroksyacyl-CoA dehydrogenasedefektLangkjedet 3-hydroksyacyl-CoA dehydrogenasedefektLangkjedet 3-hydroksyacyl-CoA dehydrogenasedefektLangkjedet 3-hydroksyacyl-CoA dehydrogenasedefekt
Maple Syrup Urine Disease (MSUD)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/maple-syrup-urine-disease-msudMaple Syrup Urine Disease (MSUD)MMaple Syrup Urine disease (MSUD)Maple Syrup Urine disease (MSUD)Maple Syrup Urine disease (MSUD)Maple Syrup Urine disease (MSUD)
Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/meget-langkjedet-acyl-coa-dehydrogenasedefektMeget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefektMMeget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD)Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD)Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD)Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD)
Metylmalonsyreemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/metylmalonsyreemiMetylmalonsyreemiMMetylmalonsyreemiMetylmalonsyreemiMetylmalonsyreemiMetylmalonsyreemi
Nyfødtscreening - blodprøve av nyfødtehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nyfodtscreening-blodprove-av-nyfodteNyfødtscreening - blodprøve av nyfødteNNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøve
Propionsyreemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/propionsyreemiPropionsyreemiPPropionsyreemiPropionsyreemiPropionsyreemiPropionsyreemi

Fant du det du lette etter?