HELSENORGE

Pediatrisk forskningsinstitutt

Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI) ble etablert ved Rikshospitalet i 1959 som et kombinert universitets- og sykehusinstitutt. De første årene ble forskningen fokusert om hematologi, men ganske snart ble fokus utvidet til å omfatte en hel rekke med emner som inkluderer metabolske sykdommer, kreft hos barn, skadelige effekter av bilirubin. Ved instituttet har det vært drevet grunnleggende studier vedrørende peptiders effekt på sykdommer. De siste 20 årene har hovedfokus vært effekten av reoksygenering etter en periode med oksygenmangel. Dette har spesielt vært studert i nyfødtperioden.

Klinisk Forskningspost Barn (KFPB) ligger administrativt under Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI), en egen avdeling i Barne- og ungdomsklinikken. KFPB er samtidig knyttet opp mot alle de andre kliniske avdelingene med ansvar for behandling av barn og ungdom ved OUS

Fant du det du lette etter?