PreventADALL

PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies) er en stor internasjonal studie med formål å:
- Undersøke om enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer.
- Identifisere om miljø- og livsstilsfaktorer gjennom svangerskap, fødsel og barndom påvirker utvikling av allergiske og andre folkesykdommer, også senere i livet.
- Omsette ny viten om risikofaktorer til tiltak for å redusere utvikling av folkesykdommer, og gi bedre allmennhelse.

Sommerhilsen

Kjære studiedeltagere

Nå er det straks sommerferie og nesten alle 2-års visittene er avsluttet. Tusen takk til alle for stor deltagelse i å svare på spørreskjema og å komme til oppfølgingsundersøkelser!!

Tre-års undersøkelsene pågår frem til sommeren 2020. Årlig spørreskjema fra 4-års alderen vil bli sendt ut om kort tid for de barna som allerede er blitt 4 år, og ved 4-års dagen deretter. Dette skjemaet fokuserer på barnets helse, og er kortere enn de tidligere spørreskjemaene.

Analysene pågår for å svare på om intervensjonene reduserer forekomsten av atopisk eksem til 12 måneders alder. Forhåpentligvis vil resultatene bli publisert i høst, og dere vil bli informert så snart dette skjer. Det neste hovedendepunktet; om intervensjonene reduserer atopisk eksem og eller matallergi ved 3-års alder, vil analyseres neste høst.

Alle barn i PreventADALL er velkommen til 3-års undersøkelsen, selv om dere ikke har hatt anledning til å besvare spørreskjema eller deltatt på undersøkelser etter at barnet ble inkludert i studien.  Dersom barnet er blitt 3 år, og dere ikke har fått innkalling, eller ikke har hatt anledning til å delta før, så ta gjerne kontakt med studiepersonellet der dere har gått til oppfølging, så kan vi lage en ny avtale.

Praktisk informasjon: På grunn av sommerferieavvikling blir det redusert drift i juli i Norge, og i august i Stockholm.

Vi ønsker alle våre studiedeltagere en riktig god sommer.


Kontaktinformasjon

Telefon og e-post

E-post Oslo: preventadall@ous-hf.no Telefon Oslo: (+47) 94 81 39 51 E-post Østfold: preventadall@so-hf.no Telefon Østfold: (+47) 91 53 26 18

Oppmøtested Oslo

Oslo Universitetssykehus Ullevål, Barnesenteret Bygg 9, 3. etasje.

Parkering Oslo

Deltakere til kontroll ved Ullevål sykehus kan parkere gratis på "Parkering for ansatte" bak Barnesenteret eller "Parkering for ansatte" i parkeringshuset. Gi umiddelbart beskjed om bilens registreringsnummer i skranken i 1. etasje på Barnesenteret.

Informasjon til studiedeltakere

 • Nyhetsbrev

  Vi sender ut et nyhetsbrev med informasjon om progresjon og videre planer i studien hvert halvår. Her finner du alle nyhetsbrev som er sendt ut.

 • Bilder av hudutslett

  Her finner du bilder av ulike typer utslett.

 • Informasjon om spørreskjemaer

  Hver deltaker tilsendes elektroniske spørreskjemaer flere ganger i året. Her finnes mer informasjon om utfylling av disse.

 • Spørsmål og svar

  Her finner du ofte stilte spørsmål og svar.

Kontakt PreventADALL

 • Oppmøtested PreventADALL-studien

  Oslo Universitetssykehus Ullevål, Barnesenteret Bygg 9, 3. etasje.

 • Parkering PreventADALL-studiedeltakere

  Deltakere til kontroll ved Ullevål sykehus kan parkere gratis på "Parkering for ansatte" bak Barnesenteret eller "Parkering for ansatte" i parkeringshuset. Gi umiddelbart beskjed om bilens registreringsnummer i skranken i 1. etasje på Barnesenteret.

 • Telefon og epost PreventADALL

  E-post Oslo: preventadall@ous-hf.no Telefon Oslo: (+47) 94 81 39 51 E-post Østfold: preventadall@so-hf.no Telefon Østfold: (+47) 91 53 26 18

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.