PreventADALL

En riktig god sommer ønskes alle PreventADALL deltagere! Dere gjør en fantastisk innsats med å komme til undersøkelser, samle prøver og besvare spørreskjema og dagbøker. En stor takk til dere alle! 

Studien er lagt merke til i store deler av verden, omtales ved flere kongresser og resultatene etterspørres med stor interesse.

PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies) er en stor internasjonal studie med formål å:
Undersøke om enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer.
Identifisere om miljø- og livsstilsfaktorer gjennom svangerskap, fødsel og barndom påvirker utvikling av allergiske og andre folkesykdommer, også senere i livet.
Omsette ny viten om risikofaktorer til tiltak for å redusere utvikling av folkesykdommer, og gi bedre allmennhelse.

Informasjon til studiedeltakere

 • Bilder av hudutslett

  Her finner du bilder av ulike typer utslett.

 • Informasjon om spørreskjemaer

  Hver deltaker tilsendes elektroniske spørreskjemaer flere ganger i året. Her finnes mer informasjon om utfylling av disse.

 • Informasjon om ukesdagbok

  Hver deltaker mottar en enkel elektronisk ukesdagbok de første 6 levemånedene til barnet. Her registreres matinntak, bad og eventuelle symptomer fra hud, mage eller luftveier.

 • Spørsmål og svar

  Her finner du ofte stilte spørsmål og svar.

Kontakt PreventADALL

 • Parkering PreventADALL-studiedeltakere

  Deltakere til kontroll ved Ullevål sykehus kan parkere gratis på "Parkering for ansatte" bak Barnesenteret eller "Parkering for ansatte" i parkeringshuset. Gi umiddelbart beskjed om bilens registreringsnummer i skranken i 1. etasje på Barnesenteret.

 • Oppmøtested PreventADALL-studien

  Oslo Universitetssykehus Ullevål, Barnesenteret Bygg 9, 3. etasje.

 • Telefon og epost PreventADALL

  E-post Oslo: preventadall@ous-hf.no Telefon Oslo: (+47) 94 81 39 51 E-post Østfold: preventadall@so-hf.no Telefon Østfold: (+47) 91 53 26 18