HELSENORGE

Anbefalinger om samarbeid

Det blir tryggere for pasienten når leger i og utenfor sykehus er eniger om:

  • Hvem som gjør hva og hvem som har ansvaret i de ulike delene av forløpet
  • Hvordan man samarbeider og informerer hverandre
  • Hvordan man involverer og samarbeider med pasientene
Fant du det du lette etter?