Tjenesteavtaler, underavtaler, retningslinjer og gjeldende lovverk

Avtaler

Formålet med tjenesteavtaler er å fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommune og helseforetak. Dette er også med på å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Den overordnede hensikten med avtaler er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god kvalitet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

​Avtaler


Tjenesteavtaler mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune

Underavtaler

Samarbeidsavtale mellom OUS og BFE om barn og unge med spesielle behov (PDF)Samarbeidsavtale om rehabiliteringstjenester mellom Sunnaas Sykehus HF og Oslo universitetssykehus HFOverføring av øyeblikkelig hjelp-pasienter fra Sunnaas sykehus HF til Oslo universitetssykehus HF eller lokalsykehus

Retningslinjer

Lovverk

Fant du det du lette etter?