Tjenesteavtaler, underavtaler, retningslinjer og gjeldende lovverk

Avtaler

Formålet med tjenesteavtaler er å fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommune og helseforetak. Dette er også med på å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Den overordnede hensikten med avtaler er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god kvalitet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

​Avtaler


Tjenesteavtaler mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune
Underavtaler
Retningslinjer


Lovverk

Fant du det du lette etter?