HELSENORGE

Avtaler og retningslinjer for samarbeidet

Avtaler og retningslinjer for samarbeidet skal bidra til at helsetjenestene er samordnet, av god kvalitet og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. Avtalene skal særlig sikre trygge overganger mellom nivåene i helsetjenesten.

​Overordnede samarbeidavtaler og tjenesteavtaler er lovpålagte og like for alle de fire sykehusene i hovedstadsområdet (Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Akershus universitetssykehus), samt de 15 bydelene og berørte etater i Oslo kommune.

Øvrige avtaler, retningslinjer og anbefalinger om samarbeid er forankret i de lovpålagte avtalene. Flere av disse er også felles for de fire sykehusene, alle 15 bydeler og berørte etater i Oslo kommune.

Høsten 2021 gjennomgår samarbeids- og tjenesteavtalene en oppgradering i forbindelse med realisering av helsefellesskapet i hovedstadsområdet og OUS' opptaksområde.

Lovpålagte samarbeidsavtaler

Overordnede avtaler

Tjenesteavtaler mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune

Øvrige avtaler, retningslinjer og anbefalinger om samarbeid

Samhandling knyttet til utskrivelse

 Samhandling i pasientforløp

Samhandling om barn og unge

Samarbeid med andre sykehus

Retningslinjer i OUS som angår samarbeidet

Andre avtaler og lenker


 

Fant du det du lette etter?