HELSENORGE

Avvik knyttet til samhandling

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i samarbeidsavtaler, tjenesteavtaler og øvrige avtaler og retningslinjer for samarbeidet skal bli meldt skriftlig. Innsendte avvik og forbedringsforslag blir brukt til å forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten i Oslo universitetssykehus (OUS).   

Rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunen og OUS​

Fra kommunen og fastlegene til Oslo universitetssykehus

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i samarbeidsavtaler, tjenesteavtaler og øvrige avtaler/retningslinjer for samarbeidet skal meldes skriftlig og sendes til postmottak/sakarkiv i Ous. Der registreres meldingen i sykehusets forbedringssystem, Achilles, videresendes og behandles så av leder ved det aktuelle tjenestested, som også gir tilbakemelding til dem som meldte avviket.

Hva skal meldes?

Hendelser som avviker fra avtalt samarbeid skal meldes som avvik. I tillegg kan det også meldes forslag til forbedringer.

Hvem kan melde?

Alle kommunens tjenester kan melde fra om samhandlingsavvik. Avviket meldes skriftlig og oversendes til Oslo universitetssykehus av leder i egen enhet.

Fastleger kan også melde avvik til Oslo universitetssykehus på tilsvarende måte.

Angi hvilken enhet i OUS pasienten har vært hos. Unngå pasientidentifiserbare opplysninger der disse ikke er nødvendige for oppfølging av avviket i sykehuset.

Eksterne meldinger om avvik må sendes til sykehuset per post.

Adresse

Oslo universitetssykehus
Postmottak/Sakarkiv
Postboks 4965 Nydalen
0424 Oslo

Fra Oslo universitetssykehus til kommunehelsetjenesten

Meldinger må sendes skriftlig til leder hos den samhandlingspart avviket angår.

Informasjon om kommunale tjenester: 

Meldinger om avvik til fastleger må sendes til den fastlegen avviket angår.

Fant du det du lette etter?