Dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen, er en sikker elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fra 21. november 2019 bruker alle avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus i OUS HF dialogmeldinger.

Fagsystemer for laboratorie- og røntgenundersøkelser, kan foreløpig ikke sende/motta dialogmeldinger.

 

​Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Hensikten er å erstatte telefonaktivitet og feilbruk av henvisninger. Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter i forbindelse med spørsmål rundt epikrise og henvisning eksempelvis.

Bruk av dialogmeldingerLinker til brukerveiledninger for dialogmeldinger:


Fant du det du lette etter?