HELSENORGE

Dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom helseforetak, fastleger, kommunale leger og øvrige tjenester i kommunen er nå innført i Oslo universitetssykehus.

Fagsystemer for laboratorie- og røntgenundersøkelser, kan foreløpig ikke sende eller motta dialogmeldinger.

​Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Dialogmeldingene går fra journal til journal.  Dialogmeldingene kan ivareta behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter og ved spørsmål rundt epikrise og henvisning.

Dialogmeldinger mellom fastleger/øvrige leger i kommuner i Helse Sør-Øst og OUSLinker til brukerveiledninger for dialogmeldinger:Dialogmeldinger utenom innleggelser mellom OUS og tjenester i Oslo kommune

Fant du det du lette etter?