Kontaktpunkter i avd. Samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Oversikt over kontaktinformasjon til lokasjon og ansatte i avdelingen.

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål                
Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse

Kirkeveien 166
Bygg 1, 3. etasje

Kontaktpersoner

Samhandling:

Avdelingsleder Kari Skredsvig 
Tlf: 22 11 81 22 - 971 56 835

Spesialrådgiver Sigrun Skåland Brun
Tlf: 982 49 826

Spesialrådgiver Elisabeth Alstad
Tlf: 952 97 558

Samhandlingsoverlege Bente Thorsen
Tlf: 928 85 230 / 22 11 80 07

Praksiskonsulent Ellen Anita Fagerberg
Tlf: 23 02 70 37

Prosjektleder Stine Arntzen Selfors
Tlf: 906 48 478

Spesialrådgiver Ellen Rønning-Arnesen
Tlf: 920 22 467

Brukermedvirkning:

Spesialrådgiver Elisabeth Hinderaker
Tlf: 928 66 628

Pasient og pårørendeopplæring:

Spesialrådgiver Kjersti Tveten
Tlf: 995 64 757

Spesialrådgiver Berit Seljelid
Tlf: 911 53 252

Barn som pårørende:

Spesialrådgiver Trude Aamotsmo
Tlf: 911 30 776

Likeverdige helsetjenester:

Spesialrådgiver Camilla Holt Hasle 
Tlf: 926 14 236

Rådgiver Maja Garnaas Kielland           
Tlf: 419 08 341 


Rådgiver Ingrid Vassli Flateby
Tlf: 476 23 172Fant du det du lette etter?