HELSENORGE

PKO - Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen ved Oslo universitetssykehus hører til i avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester i Direktørens stab og består av:

Ellen Anita Fagerberg, praksiskonsulent i 20 % stilling 
Bente Thorsen, praksiskoordinator/samhandlingsoverlege i 100 % stilling.

Klinikker eller andre enheter som ønsker bidrag fra konsulentene i arbeid med pasientforløp eller annet, er velkomne til å ta kontakt.

Praksiskonsulentordningen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus.

Arbeidsområder for PKO i Oslo universitetssykehus HF:

  • delta i arbeid med samarbeidsavtaler og retningslinjer
  • utvikle og bredde samhandlingskompetanse i helsetjenesten, med særlig fokus på medisinsk samhandling
  • bidra til at fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus kjenner og bruker hverandres tjenester til pasientens beste.
  • delta i utvikling av digital samhandling
  • drifte og videreutvikle Møteplass Oslo
  • delta i samarbeidsfora og samarbeidsprosjekter
  • produsere nyhetsblad fra OUS til fastleger/kommunale leger i Oslo
  • bidra i utvikling av helsefellesskap

Samhandlingsoverlege Bente Thorsen

Tlf: 928 85 230 / 22 11 80 07

Praksiskonsulent Ellen Anita Fagerberg

Tlf: 23 02 70 37

Fant du det du lette etter?