PKO - Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen ved Oslo universitetssykehus hører til i avdeling Samhandling i Direktørens stab og består av:

Ellen Anita Fagerberg, praksiskonsulent i 20% stilling 
Bente Thorsen, praksiskoordinator/samhandlingsoverlege i 100% stilling.

Klinikker eller andre enheter som ønsker bidrag fra konsulentene i arbeid med pasientforløp eller annet, er velkomne til å ta kontakt.

 

Praksiskonsulentordningen skal styrke samarbeidet mellom fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus, ved å;

  • fremme bruk og kvalitet i elektroniske henvisninger og epikriser.
  • bidra i utvikling av annen elektronisk samhandling
  • bidra til at fastleger og øvrig samarbeidende helsepersonell kjenner og bruker sykehusets tjenester til pasientenes beste.
  • delta i arbeid med helhetlige pasientforløp med fokus på god arbeids- og ansvarsdeling innen medisinsk behandling
  • bidra i implementering av Samhandlingsreformen i Oslo
  • lage møteplasser for fastleger og leger på sykehus.

Samhandlingsoverlege Bente Thorsen

Tlf: 928 85 230 / 22 11 80 07

Praksiskonsulent Ellen Anita Fagerberg

Tlf: 23 02 70 37


Fant du det du lette etter?