HELSENORGE

PKO – Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen ved Oslo universitetssykehus hører til i avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester i Direktørens stab og består av Ellen Anita Fagerberg (praksiskonsulent i 20% stilling) og Camilla Holter Huseby (praksiskoordinator/samhandlingsoverlege i 100 % stilling).

En lege som viser noen papierer til en pasient.

Klinikker eller andre enheter som ønsker bidrag fra konsulentene i arbeid med pasientforløp eller annet, er velkomne til å ta kontakt.

Praksiskonsulentordningen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus.

Arbeidsområder for PKO i Oslo universitetssykehus HF​​​​

  • Delta i arbeid med samarbeidsavtaler og retningslinjer
  • Utvikle og bredde samhandlingskompetanse i helsetjenesten, med særlig fokus på medisinsk samhandling
  • Bidra til at fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus kjenner og bruker hverandres tjenester til pasientens beste
  • Delta i utvikling av digital samhandling
  • Drifte og videreutvikle Møteplass Oslo
  • Delta i samarbeidsfora og samarbeidsprosjekter
  • Produsere nyhetsblad fra OUS til fastleger/kommunale leger i Oslo
  • Bidra i utvikling av helsefellesskap

Samhandlingsoverlege Camilla Holter Huseby:

  • Tlf.: 47 65 75 38 og 22 11 80 07

Praksiskonsulent Ellen Anita Fagerberg:

  • Tlf.: 23 02 70 37

Fant du det du lette etter?