HELSENORGE

Stab forskning, innovasjon og utdanning

Stab forskning, innovasjon og utdanning har et strategisk og koordinerende ansvar for områdene forskning, innovasjon og utdanning innenfor Oslo universitetssykehus. Stabsenheten har utstrakt samarbeid med helseforetakets klinikker og eksterne aktører som Universitetet i Oslo, OsloMet, andre høyskoler og fagskoler, Helse Sør-Øst mv. Enheten deltar aktivt i regionale og nasjonale råd/utvalg for forskning, innovasjon og utdanning.

Fant du det du lette etter?