Stab forskning, innovasjon og utdanning

Stab forskning, innovasjon og utdanning har et strategisk og koordinerende ansvar for områdene forskning, innovasjon og utdanning innenfor Oslo universitetssykehus. Stabsenheten har utstrakt samarbeid med helseforetakets klinikker og eksterne aktører som Universitetet i Oslo, OsloMet, andre høyskoler og fagskoler, Helse Sør-Øst mv. Enheten deltar aktivt i regionale og nasjonale råd/utvalg for forskning, innovasjon og utdanning.

Les mer om Stab forskning, innovasjon og utdanning

Stab forskning, innovasjon og utdanning

Staben er organisert i tre avdelinger: Forskningsavdelingen, Innovasjonsavdelingen og Utdanningsavdelingen.

Staben ledes av Erlend B. Smeland, Direktør forskning, innovasjon og utdanning.
Lillian Kramer-Johansen er assisterende forskningsdirektør.

Kontaktinformasjon

Forskningsavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-forskning-innovasjon-og-utdanning/seksjon-for-forskningForskningsavdelingen
Seksjon for innovasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-forskning-innovasjon-og-utdanning/seksjon-for-innovasjonSeksjon for innovasjon
Utdanningsavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-forskning-innovasjon-og-utdanning/seksjon-for-utdanningUtdanningsavdelingen

Fant du det du lette etter?