Stab forskning, innovasjon og utdanning

Stab forskning, innovasjon og utdanning har et strategisk og koordinerende ansvar for områdene forskning, innovasjon og utdanning innenfor Oslo universitetssykehus. Stabsenheten har utstrakt samarbeid med helseforetakets klinikker og eksterne aktører som Universitetet i Oslo, OsloMet, andre høyskoler og fagskoler, Helse Sør-Øst mv. Enheten deltar aktivt i regionale og nasjonale råd/utvalg for forskning, innovasjon og utdanning.

Les mer om Stab forskning, innovasjon og utdanning

Stab forskning, innovasjon og utdanning

Staben er organisert i tre avdelinger: Forskningsavdelingen, Innovasjonsavdelingen og Utdanningsavdelingen.

Staben ledes av Erlend B. Smeland, Direktør forskning, innovasjon og utdanning.
Lillian Kramer-Johansen er assisterende forskningsdirektør.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Kirkeveien 166 Ullevål sykehus Bygg 1, 1. etasje.
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Stab forskning, innovasjon og utdanning
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Kart)
Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 22 11 80 80 . Sjekk også https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap for informasjon ved spesielle hendelser

Forskningsavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-forskning-innovasjon-og-utdanning/seksjon-for-forskningForskningsavdelingen
Seksjon for innovasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-forskning-innovasjon-og-utdanning/seksjon-for-innovasjonSeksjon for innovasjon
Utdanningsavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-forskning-innovasjon-og-utdanning/seksjon-for-utdanningUtdanningsavdelingen

Fant du det du lette etter?