HELSENORGE

Forskningsavdelingen i Stab FIU

Forskningsavdelingen er en av to avdelinger i Stab forskning, innovasjon og utdanning (FIU). Forskningsavdelingen har en strategisk-, koordinerende- og bestiller rolle overfor virksomhetsområde Forskningsstøtte i Oslo sykehusservice. Som en del av Stab FIU har avdelingen også systemansvar for internkontroll av forskningsprosjekter.

Fant du det du lette etter?