HELSENORGE

Utdanningsavdelingen

Utdanningsavdelingen er en av to avdelinger i Stab forskning, innovasjon og utdanning (FIU). Avdelingen har et overordnet strategisk og koordinerende ansvar for all medisinsk og helsefaglig utdanning.

Fant du det du lette etter?