HELSENORGE

Avdeling for poliklinikk og koordinering

Avdelingen server Kardiologisk avdeling med poliklinikk og observasjonsenhet. Avdelingen har kun sykepleiere ansatt, mens alle sekretærene og legene som behandler pasienter i avdelingen tilhører Kardiologisk avdeling.


Observasjonsenheten har 10 sengeplasser og holder åpent fra 07.30. til 19.30 mand. til fred.


Pasientene som ligger her er primært elektive pasienter som utredes for koronar -eller klaffesykdom eller pasienter som skal til behandling av hjerterytmeforstyrrelser (ablasjon). Vi har også andre pasienter som trenger dagbehandling i form av infusjoner eller observasjon etter ulike prosedyrer.


På poliklinikken foregår konsultasjoner og undersøkelser som EKG, arbeids EKG, ultralyd av hjertet, liggesykkel og kontroller av pacemakere og ICD er.


Alle legene som har poliklinikk tilhører Kardiologisk avdeling og ulike seksjoner innenfor denne. Noen av seksjonene, GUCH og Genetisk poliklinikk har egne sykepleiere tilknyttet seg.


Pasienter som kommer til oss er oftest henvist fra andre sykehus eller privatpraktiserende spesialister eller følges opp her pga sykdommens art.


Vi har aktivitet innen følgende områder:

  • Arytmi

  • Genetikk

  • Generell kardiologi

  • Guch

  • Hjertesyke gravide

  • Hjertesvikt/ kontroller etter transplantasjon

  • Invasiv kardiologi

  • Klaffeproblematikk

Avdelingen ledes av Lill Braathen

 
Fant du det du lette etter?