HELSENORGE

Brukerrådet i Hjerte-, lunge- og karklinikken

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser.

Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.

Brukerrådene har følgende mandat:

  • Være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet til pasientene
  • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
  • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
  • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Brukerrådet møtes ca fire ganger i året. Rådet bidrar inn i diverse utvalg og forskning som til enhver tid er aktuelle.

Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker eller klagesaker.


Brukerrådets representanter:

Leder:

Veslemøy Ruud, Norges astma- og allergiforbund

Øvrige medlemmer:

Frøydis Løvberg Lien, Voksne med medfødt hjertefeil

Twinkle Dawes, Innvandrere

Anne Giertsen, Voksne med medfødt hjertefeil

Bjørn Bendz, klinikkleder HLK

Per Snorre Lingaas, overlege Thoraxkirurgisk avdeling

Hilde Tamburplass, kvalitetsrådgiver HLK

Birgitte Kolsung, sekretær

 

Kontaktinformasjon for klinikkens brukerråd:

Postadresse:

Oslo universitetssykehus HF

Hjerte-, lunge- og karklinikken, Brukerrådet v/Birgitte Kolsung,

Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

E-post: Birgitte Kolsung birkol@ous-hf.no, mobil 46 95 07 27Fant du det du lette etter?