Lungeavdelingen på Rikshospitalet

Lungeavdelingen, Rikshospitalet, utreder pasienter for lungetransplantasjon og har ansvar for behandling og oppfølging av disse pasientene.

Les mer om Lungeavdelingen på Rikshospitalet

Lungeavdelingen på Rikshospitalet

Utredning av lungetransplantasjon er et nasjonalt ansvar. Avdelingen har regionsansvar for pasienter med lungekreft i "Helse Sør" (Buskerud, Vestfold, Telemark, Øst-Agder, Vest-Agder) og har spesialkompetanse for utredning og behandling av pasienter med spesielle sjeldne lungesykdommer samt yrkesrelaterte lungesykdommer. Avdelingen har også spesialkompetanse innen fagområdet bronkoskopi og utfører ulike typer intervensjonsprosedyrer (laser, stent, nedleggelse av bronkial ventiler).

Avdelingen ledes av Johny Kongerud.

Oslo universitetssykehus har to lungeavdelinger, en på Ullevål (Lungemedisinsk avdeling i Medisinsk klinikk) og en på Rikshospitalet. Dersom du har ønske om behandling ved Lungeavdelingen på Rikshospitalet, ta kontakt med din lege eller ditt lokalsykehus.

Nasjonal behandlingstjeneste

Thoraxkirurgisk avdeling har sammen med hjertemedisinsk avdeling og lungemedisinsk avdeling, alle i Hjerte-, lunge- og karklinikken, ansvar for utredning, operasjon og oppfølging ved transplantasjon av hjerte og lunger:

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Sengeposten holder til i C3-avsnittet i 3.etasje.
Telefon
23 07 06 71 / 23 07 07 60
Forespørsler vedrørende søknader og tidspunkt for innleggelse rettes til pasientkoordinator, telefon 23 07 25 12.
Postadresse
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Lungeavdelingen 
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Bronkoskopihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bronkoskopiBronkoskopiBBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopiBronkoskopi
CPET-undersøkelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cpet-undersokelseCPET-undersøkelseCCPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)CPET (kardiopulmonal anstrengelsestest)
Endobronkial laserbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/endobronkial-laserbehandlingEndobronkial laserbehandlingEEndobronkial laserbehandlingEndobronkial laserbehandlingEndobronkial laserbehandlingEndobronkial laserbehandling
Intervensjonsbronkoskopihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/intervensjonsbronkoskopiIntervensjonsbronkoskopiIIntervensjonsbronkoskopiIntervensjonsbronkoskopiIntervensjonsbronkoskopiIntervensjonsbronkoskopi
Lungefunksjonsmålinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lungefunksjonsmalingLungefunksjonsmålingLLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmålingLungefunksjonsmåling
Lungekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lungekreftLungekreftLGeahpesborasdávdaLungekreftLungekreftLungekreft
Lungekreft - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lungekreft-operasjonLungekreft - operasjonLLungekreftoperasjonLungekreftoperasjonLungekreftoperasjonLungekreftoperasjon
Lungetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lungetransplantasjonLungetransplantasjonLLungetransplantasjonLungetransplantasjonLungetransplantasjonLungetransplantasjon

Fant du det du lette etter?