HELSENORGE

Hjerte-Postoperativ og stepdown - Ullevål

Hjerte-PO er en postoperativ/intensiv enhet med 7 fysiske sengeplasser. Det ytes postoperativ behandling av hjerte- og lungeopererte pasienter. I tillegg har enheten akuttberedskap for ecmo og avansert traumebehandling av thoraxskader.

Stepdown er en spesialisert, intermediær enhet med 9 fysiske sengeplasser, som primært mottar hjerteopererte pasienter fra Hjerte-PO 1.postoperative dag. I tillegg mottar enheten pasienter til postoperativ oppvåkning etter lungekirurgiske inngrep og TAVI, samt traumepasienter med thorax-skader.

 

Kontaktinformasjon

Hjerte-PO og Stepdown ligger i bygg 3, 2.etasje.

Telefonnummer: 22 11 80 80

Seksjonsleder er Therese Schwebs

Fant du det du lette etter?