HELSENORGE

Sengepost - hotell (Thorax, Ullevål)

Sengepost

Seksjonen gir primært postoperativ sykepleie til hjerte- og lungeopererte pasienter, men mottar også traumepasienter med thoraxskader som ikke krever intensivbehandling.

Sengeposten har 14 fysiske sengeplasser, hvorav 6 er overvåkningsplasser og 8 er sengepostplasser. Overvåkningsplassene er forbeholdt pasienter i en tidlig postoperativ fase som krever noe mer overvåkning enn senere i forløpet.

Overvåkningsplassene benyttes også til pasienter med postoperative komplikasjoner som krever hyppigere målinger, hjerteovervåkning, rytmeregulerende medikamenter eller NIV.

Kontaktinformasjon
TKA3, sengepost ligger i bygg 3, 2. etasje.
Telefonnummer: 22 11 91 75

Seksjonsleder er Carina Viken Munch

 

Hotell

Hotellposten har 12 fysiske plasser.  Her legges pasienter som skal til hjerte- og lungekirurgi inn i forkant av operasjon for å gjennomføre nødvendige undersøkelser og forberedelser.

 

Enheten tar også imot pasienter som skal til hjerteutredning. Forutsetningen for å ligge på hotellposten er at man må klare seg selv og ikke ha behov for medisinsk overvåking.

Kontaktinformasjon
TKA3, hotellpost ligger i 5. etasje på Ullevål Hotell
Telefonnummer: 23 01 61 00

Kontaktperson: Gry Bang

Fant du det du lette etter?