Avdeling for farmakologi

Avdelingens oppgaver omfatter analyse av legemidler, rusmidler, intoksikasjonsstoffer og dopingmidler, basal og klinisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsarbeid, legemiddelkomitéarbeid, undervisning, veiledning og rådgivning.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Kontaktinformasjon til de ulike seksjonene i avdelingen finnes på sidene for underliggende enheter.
Telefon
Sentralbord ved Oslo universitetssykehus: 91 50 27 70 / 23 07 00 00
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for farmakologi
Postboks 4950, Nydalen
0424 Oslo

Praktisk informasjon

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Ønsker du oversikt over alle forskninggruppene i KLM? Trykk her.

Nyheter fra avdelingen

Blodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodprove-hjemme-med-mitra-provetakingsredskapBlodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskapBBlodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskapBlodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskapBlodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskapBlodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskap

Farmakologisk institutthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/farmakologisk-instituttFarmakologisk instituttFarmakologisk institutt er tilknyttet Universitetet i Oslo og bedriver forskning og undervisning i farmakologi.
Klinisk farmakologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/klinisk-farmakologiKlinisk farmakologiKlinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.
Klinisk forskningspost (Avdeling for farmakologi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/klinisk-forskningspost-avdeling-for-farmakologiKlinisk forskningspost (Avdeling for farmakologi)Klinisk forskningspost (KFP) bidrar med planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger med hovedvekt på studier i tidlig fase eller studier med endret indikasjon/formulering innenfor de fleste terapiområder.
Legemiddelkomitéhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/legemiddelkomitLegemiddelkomitéLegemiddelkomiteen (LMK) er et rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus.
Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenestenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskapNasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenestenNasjonal beredskap for overvåking og tiltak knyttet til legemiddelmangelsituasjoner og nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.
Norges laboratorium for dopinganalysehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/norges-laboratorium-for-dopinganalyseNorges laboratorium for dopinganalyseNorges laboratorium for dopinganalyse er et internasjonalt akkreditert laboratorium for dopingkontroll innen idretten.
Regionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst (RELIS)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/regionalt-legemiddelinformasjonssenter-sor-ost-relisRegionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst (RELIS)RELIS Sør-Øst er ett av fire regionale legemiddelinformasjonssentre i Norge som tilbyr helsepersonell gratis og produsentuavhengig legemiddelinformasjon.

Fant du det du lette etter?