Avdeling for farmakologi

Avdelingens oppgaver omfatter analyse av legemidler, rusmidler, intoksikasjonsstoffer og dopingmidler, basal og klinisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsarbeid, legemiddelkomitéarbeid, undervisning, veiledning og rådgivning.

Les mer om Avdeling for farmakologi

Avdeling for farmakologi

Avdelingen er bemannet av leger, farmasøyter, kjemikere, bioingeniører, sivilingeniører, forskere, administrativt personale, stipendiater og studenter.

Analysetilbud

Informasjon, veiledning og rådgivning

Forskning og forskningstjenester

Undervisning

Avdelingsleder Berit Muan
Tlf: 22 84 02 91 / 450 43 260  E-post: Berit.Muan@ous-hf.no

Kontakt

Oppmøtested
Kontaktinformasjon til de ulike seksjonene i avdelingen finnes på sidene for underliggende enheter.
E-post

Farmakologisk institutthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/farmakologisk-instituttFarmakologisk instituttFarmakologisk institutt er tilknyttet Universitetet i Oslo og bedriver forskning og undervisning i farmakologi.
Klinisk farmakologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/klinisk-farmakologiKlinisk farmakologiKlinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.
Klinisk forskningspost (Avdeling for farmakologi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/klinisk-forskningspost-avdeling-for-farmakologiKlinisk forskningspost (Avdeling for farmakologi)Klinisk forskningspost (KFP) bidrar med planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger med hovedvekt på studier i tidlig fase eller studier med endret indikasjon/formulering innenfor de fleste terapiområder.
Legemiddelkomitéhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/legemiddelkomitLegemiddelkomitéLegemiddelkomiteen (LMK) er et rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus.
Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenestenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskapNasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenestenNasjonal beredskap for overvåking og tiltak knyttet til legemiddelmangelsituasjoner og nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.
Norges laboratorium for dopinganalysehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/norges-laboratorium-for-dopinganalyseNorges laboratorium for dopinganalyseNorges laboratorium for dopinganalyse er et internasjonalt akkreditert laboratorium for dopingkontroll innen idretten.
Regionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst (RELIS)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/regionalt-legemiddelinformasjonssenter-sor-ost-relisRegionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst (RELIS)RELIS Sør-Øst er ett av fire regionale legemiddelinformasjonssentre i Norge som tilbyr helsepersonell gratis og produsentuavhengig legemiddelinformasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.