Avdeling for farmakologi

Avdelingens oppgaver omfatter analyse av legemidler, rusmidler, intoksikasjonsstoffer og dopingmidler, basal og klinisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsarbeid, legemiddelkomitéarbeid, undervisning, veiledning og rådgivning.

Les mer om Avdeling for farmakologi

Avdeling for farmakologi

Avdelingen er bemannet av leger, farmasøyter, kjemikere, bioingeniører, sivilingeniører, forskere, administrativt personale, stipendiater og studenter.

Analysetilbud

Informasjon, veiledning og rådgivning

Forskning og forskningstjenester

Undervisning

Avdelingsleder Berit Muan
Tlf: 22 84 02 91 / 450 43 260  E-post: Berit.Muan@ous-hf.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Kontaktinformasjon til de ulike seksjonene i avdelingen finnes på sidene for underliggende enheter.
E-post

Praktisk informasjon

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Ønsker du oversikt over alle forskninggruppene i KLM? Trykk her.

Røyking, alkohol og andre rusmidler

​Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking på Spesialsykehuset for epilepsi skal kun skje på anviste plasser. Dette gjelder også e-sigaretter. Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler under oppholdet. Rusbruk medfører utskriving fra sykehuset.

Nyheter fra avdelingen

  • Forskning og forskningstjenester i Avdeling for farmakologi

    Avdeling for farmakologi har flere forskningsgrupper som driver basal, klinisk og epidemiologisk forskning. Avdelingen er tilknyttet Farmakologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Forskere utenom Avdeling for farmakologi, både med og ute...

Farmakologisk institutthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/farmakologisk-instituttFarmakologisk instituttFarmakologisk institutt er tilknyttet Universitetet i Oslo og bedriver forskning og undervisning i farmakologi.
Klinisk farmakologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/klinisk-farmakologiKlinisk farmakologiKlinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.
Klinisk forskningspost (Avdeling for farmakologi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/klinisk-forskningspost-avdeling-for-farmakologiKlinisk forskningspost (Avdeling for farmakologi)Klinisk forskningspost (KFP) bidrar med planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger med hovedvekt på studier i tidlig fase eller studier med endret indikasjon/formulering innenfor de fleste terapiområder.
Legemiddelkomitéhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/legemiddelkomitLegemiddelkomitéLegemiddelkomiteen (LMK) er et rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus.
Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenestenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskapNasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenestenNasjonal beredskap for overvåking og tiltak knyttet til legemiddelmangelsituasjoner og nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.
Norges laboratorium for dopinganalysehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/norges-laboratorium-for-dopinganalyseNorges laboratorium for dopinganalyseNorges laboratorium for dopinganalyse er et internasjonalt akkreditert laboratorium for dopingkontroll innen idretten.
Regionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst (RELIS)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/regionalt-legemiddelinformasjonssenter-sor-ost-relisRegionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst (RELIS)RELIS Sør-Øst er ett av fire regionale legemiddelinformasjonssentre i Norge som tilbyr helsepersonell gratis og produsentuavhengig legemiddelinformasjon.

Fant du det du lette etter?