Avdeling for farmakologi

Avdelingens oppgaver omfatter analyse av legemidler, rusmidler, intoksikasjonsstoffer og dopingmidler, basal og klinisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsarbeid, legemiddelkomitéarbeid, undervisning, veiledning og rådgivning.

 

 

Foto: Shutterstock

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Kontaktinformasjon til de ulike seksjonene i avdelingen finnes på sidene for underliggende enheter.
Telefon
Sentralbord ved Oslo universitetssykehus: 91 50 27 70 / 23 07 00 00
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for farmakologi
Postboks 4950, Nydalen
0424 Oslo

Praktisk informasjon

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Ønsker du oversikt over alle forskninggruppene i KLM? Trykk her.

Nyheter fra avdelingen

Blodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodprove-hjemme-med-mitra-provetakingsredskapBlodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskapBBlodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskapBlodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskapBlodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskapBlodprøve hjemme med Mitra prøvetakingsredskap
Genetisk undersøkelse av legemiddeleffekt (farmakogenetikk)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/genetisk-undersokelse-av-legemiddeleffekt-farmakogenetikkGenetisk undersøkelse av legemiddeleffekt (farmakogenetikk)GFarmakogenetikkFarmakogenetikkFarmakogenetikkFarmakogenetikk

Farmakologisk institutthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/farmakologisk-instituttFarmakologisk instituttFarmakologisk institutt er tilknyttet Universitetet i Oslo og bedriver forskning og undervisning i farmakologi.
Klinisk farmakologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/klinisk-farmakologiKlinisk farmakologiKlinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.
Klinisk forskningspost (Avdeling for farmakologi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/klinisk-forskningspost-avdeling-for-farmakologiKlinisk forskningspost (Avdeling for farmakologi)Klinisk forskningspost (KFP) bidrar med planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger med hovedvekt på studier i tidlig fase eller studier med endret indikasjon/formulering innenfor de fleste terapiområder.
Legemiddelkomitéhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/legemiddelkomitLegemiddelkomitéLegemiddelkomiteen (LMK) er et rådgivende organ i legemiddelspørsmål ved Oslo universitetssykehus.
Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenestenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskapNasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenestenNasjonal beredskap for overvåking og tiltak knyttet til legemiddelmangelsituasjoner og nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten.
Norges laboratorium for dopinganalysehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/norges-laboratorium-for-dopinganalyseNorges laboratorium for dopinganalyseNorges laboratorium for dopinganalyse er et internasjonalt akkreditert laboratorium for dopingkontroll innen idretten.
Regionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst (RELIS)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-farmakologi/regionalt-legemiddelinformasjonssenter-sor-ost-relisRegionalt legemiddelinformasjonssenter Sør-Øst (RELIS)RELIS Sør-Øst er ett av fire regionale legemiddelinformasjonssentre i Norge som tilbyr helsepersonell gratis og produsentuavhengig legemiddelinformasjon.

Fant du det du lette etter?