Norges laboratorium for dopinganalyse

Norges laboratorium for dopinganalyse er et internasjonalt akkreditert laboratorium for dopingkontroll innen idretten. Laboratoriet mottar kontrollprøver (urin og blod) fra Antidoping Norge (ADN), Antidoping Danmark (ADD), World Anti-Doping Agency (WADA) og internasjonale særforbund. Laboratoriet er en del av Avdeling for farmakologi ved Oslo Universitetssykehus HF.

Les mer om Norges laboratorium for dopinganalyse

Norges laboratorium for dopinganalyse

Helsepersonell og andre institusjoner kan bruke Norges laboratorium for dopinganalyse til å:

  • Rekvirere prøver til diagnostiske og andre formål
  • Få informasjon om kjemiske og farmakologiske egenskaper av dopingmidler
  • Søke råd om bivirkninger av dopingmisbruk
  • Be om vurderinger og analyser i sammenheng med straffelovens §162 b
  • Få undervisning og forelesninger om dopingkontroll og –analyse

Ved rekvirering av prøver til dopinganalyse utenfor idretten, må det vedlegges en medisinsk eller annen begrunnelse.

Vårt regelverk tilsier at vi ikke skal analysere prøver som kan undergrave arbeidet mot doping.

Vi kan ikke analysere prøver på vegne av privatpersoner.


Seksjonsleder Yvette Dehnes
Tlf. 22 89 49 14  E-post: Yvette@dopinganalyse.no

Rekvisisjon

På grunn av coronasituasjonen har laboratoriet redusert kapasitet. Forsinkede analysesvar må derfor påregnes.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Trondheimsveien 235, bygg 23
Telefon
22 89 40 05 (Mottak, sekretær)
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Aker sykehus
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Aker sykehus
Besøksadresse
Trondheimsveien 235(Kart)
0586 Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 22 89 40 00
Fant du det du lette etter?