HELSENORGE

Seksjon for cellulær immunologi

Seksjonens hovedoppgave er å utføre flowcytomtrisk analyse ved utredning av pasienter med mistanke om leukemi, lymfom, immunsvikttilstander og enkelte andre hematoligiske sykdommer. Laboratoriet tilbyr et vidt analyserepertoar av fenotypiske og funksjonelle analyser.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?