HELSENORGE

Seksjon for Ex vivo cellelaboratorium

Laboratoriets personale gjennomfører renromsproduksjon av celler for samarbeidspartnere innenfor og utenfor Oslo Universitetssykehus. I tillegg har laboratoriet kompetanse til å veilede eksterne brukere som selv ønsker å produsere under GMP-betingelser i lokalene til Ex vivo cellelaboratoriet.

PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?