HELSENORGE

Seksjon for komponentfremstilling (Blodbanken i Oslo)

Seksjon for komponentfremstilling er en av tre seksjoner som utgjør Blodbanken i Oslo lokalisert på Ullevål. Seksjonen står for all produksjon og kvalitetskontroll av blodkomponenter som leveres til sykehusene i Oslo og til plasmafraksjoneringsindustrien. Disse blodkomponentene er i hovedsak erytrocyttkonsentrater, trombocyttkonsentrater, plasma og fullblod. Seksjonen gjør omfattende kvalitetskontroller av egne blodprodukter og av tilsendte prøver fra Helse Sør-Øst og noen andre helseregioner. 

PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?