HELSENORGE

Seksjon for komponentfremstilling (Blodbanken i Oslo)

Seksjon for komponentfremstilling er lokalisert på Ullevål og er en av tre seksjoner som utgjør Blodbanken i Oslo. Denne seksjonen står for all produksjon og kvalitetskontroll av blodkomponenter som leveres til sykehusene i Oslo og til plasmafraksjoneringsindustrien. Disse blodkomponentene er i hovedsak erytrocyttkonsentrater, trombocyttkonsentrater, plasma og fullblod. Seksjon for komponentfremstilling gjør omfattende kvalitetskontroller av egne blodprodukter og av tilsendte prøver fra Helse Sør-Øst og noen andre helseregioner. Seksjonen er godt utstyrt med blant annet hematologiinstrument, blodgasserapparat, automatisk blodkultursystem og flowcytometer.

PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?