HELSENORGE

Seksjon for medisinsk immunologi

Seksjon for medisinsk immunologi utfører autoantistoffpåvisning og ulike proteinanalyser relatert til inflammasjon. Analysene utføres som ledd i diagnostikk av bl.a. revmatiske sykdommer, autoimmune endokrinopatier, nevropatier og monoklonale gammopatier. Seksjonen utfører også allergologiske tester inkludert et utvidet panel av allergenkomponentanalyser. 

NYHETER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?