Seksjon for medisinsk immunologi

Seksjon for medisinsk immunologi utfører autoantistoffpåvisning og ulike proteinanalyser relatert til inflammasjon. Analysene utføres som ledd i diagnostikk av bl.a. revmatiske sykdommer, autoimmune endokrinopatier, nevropatier og monoklonale gammopatier.

Les mer om Seksjon for medisinsk immunologi

Seksjon for medisinsk immunologi

Seksjon for medisinsk immunologi utfører autoantistoffpåvisning og ulike proteinanalyser relatert til inflammasjon. Analysene utføres som ledd i diagnostikk av bl.a. revmatiske sykdommer, autoimmune endokrinopatier, nevropatier og monoklonale gammopatier.

Seksjonen utfører også allergologiske tester inkludert et utvidet panel av allergenkomponentanalyser.

Seksjonsleder
Randi Fuglaas Karlsen
Tlf. 221 18877

Overlege

Livia Bajelan

Tlf. 23016462

Overlege

Ivo Netwich

Tlf. 22118879

 
        

Brukerhåndbok

Brukerhåndbok

Rekvisisjon  

Rekvisisjon - Autoantistoffer og allergi - Seksjonen for medisinsk immunologi                                                                                                                                                                

Rekvisisjonen (OUS blankett 156) kan bestilles HER              

Kontaktinformasjon

Telefon
22 11 88 90 , tlf tid: kl. 8:00 -15:30
E-post
Postadresse
Oslo Universitetssykehus HF
Seksjon for medisinsk immunologi 
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo                                                        
Fant du det du lette etter?