Seksjon for transplantasjonsimmunologi

Seksjon for transplantasjonsimmunologi har ansvar og landsfunksjon for all vevstyping og annen transplantasjonsimmunologisk utredning for organ- og stamcelletransplantasjon i Norge. Seksjonen vevstyper også givere for , samt søker etter HLA-identiske ubeslektede givere for norske pasienter.

Fant du det du lette etter?