HELSENORGE

Driftseksjon Radiumhospitalet

Kjerneprosessene er venøs prøvetaking, prøvehåndtering, analysering og svarrapportering av pasientprøver. Arteriell blodgassprøvetaking utføres av seksjonens vaktpersonell. Vårt repertoar består av medisinsk biokjemi-, farmakologisk, mikrobiologi- og immunologiaktivitet, assistanse ved benmargsprøvetaking samt EKG-taking. Seksjonen bidrar i svært stor grad med service til kliniske studier. Utviklingsarbeidet og samarbeidet mellom Enhet for spesialanalyser og «Forskningen» er et stort satsningsområde for både seksjonen og avdelingen.
Andre aktiviteter er pilotprosjekt for regional kolorektralscreening og innsamling av kreftbiobankprøver.

Fant du det du lette etter?