HELSENORGE

Driftseksjon Ullevål

Ullevål er et akuttsykehus, med spesielt fokus på traumer, beredskap og smitte.

Driftsseksjonens ansvar speiler sykehuset, så høyt tempo, stor aktivitet og fleksibilitet er stikkord som beskriver det å jobbe hos oss. Vi har de vanlige oppgavene for en medisinsk biokjemi avdeling, som prøvetakingspoliklinikker for voksne og barn, preanalytisk behandling av prøvemateriale og analysering og svarrapportering av blodprøver samt andre kroppsvæsker. Foruten prøvetakingspoliklinikkene og analysering av spesialanalysene utføres de fleste andre tjenestene døgnkontinuerlig. Seksjonen bidrar også med pasientnær analysering (PNA) og service til kliniske studier.
Fant du det du lette etter?