HELSENORGE

Fritt T4 analysert med Abbotts Alinity i-metode måler betydelig lavere enn andre metoder

I desember 2021 tok Hormonlaboratoriet i bruk et nytt Alinity i-instrument fra Abbott for analysering av fritt T4. Metoden viser et ikke-lineært konsentrasjonsforhold sammenlignet med Roche og Siemens metoder.

Alinity-instrument til analyse av FT4

Alinity-instrument til analyse av FT4

Konsentrasjonsforskjellen øker med økende verdier, slik at Alinity måler betydelig lavere i forhøyet område. Man kan derfor ikke sammenligne fritt T4-konsentrasjoner målt med Abbott’s Alinity med fritt T4-konsentrasjoner fra andre metoder uten å ta hensyn til metodeforskjell. ​​ 

Metoden ble valgt fordi det er en to-steps metode som kan oppdage interferensproblemer som andre metoder har.
Anslagsvis konsentrasjonsforhold
mellom fritt T4 analysert med ulike metoder

Roche/Siemens (OUS)

​​Abbott Alinity i (Hormonlaboratoriet)

10

8-9

20

14-15

30

20-21

40​​

23-25

50

27-29

60

30-32

70

33-35

80

36-38

90

39-42

100

42-45

​Alle tall er i pmol/L og er kun en estimert konsentrasjonsforskjell basert på 51 prøver analysert på Alinity i og Roche Cobas (hvorav 30 prøver er analysert på både Abbott Alinity i, Roche Cobas og Siemens Centaur). ​

For mer informasjon se Hormonlaboratoriets brukerhåndbok: T4, fritt i serum