HELSENORGE

Utvikler ny metode for å måle stress og smerte hos premature og syke nyfødte barn

Ubehandlet og vedvarende smerte hos nyfødte barn kan ha negative konsekvenser både på kort og lang sikt. Nå forsøker forskere å måle smerte – og stressnivå hos barna ved bruk av spytt-tester.

Hormonlab hovedbilde.jpg

Utvikler ny test: - Vi jobber nå med å utvikle en test som kan identifisere hva som forårsaker stress og smerte hos nyfødte barn, sier prosjktleder og overlege, Svetlana Zykova. Fra venstre: Sandra Rinne Dahle, Per Medbøe Thorsby og Svetlana Zykova. Foto: Lars Petter Devik.

​– Det finnes ingen diagnostisk test i klinisk bruk i dag for å avdekke stress og smerte hos nyfødte barn, men vi jobber med å utvikle en test som kan identifisere hva som forårsaker stress. En slik test vil kunne bidra til at prosedyrer og tiltak tilpasses, slik at barna opplever minst mulig stress og smerte i forbindelse med undersøkelser og behandling, sier Svetlana Zykova, prosjektleder og lege ved Hormonlaboratoriet i Avdeling for medisinsk biokjemi.

Prosjektet er et samarbeid mellom Hormonlaboratoriet ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Klinikk for laboratoriemedisin, og kolleger på Nyfødtintensiv avdeling ved Barne- og ungdomsklinikken (OUS) og Prematurforeningen. Målet er å bedre behandlingsopplevelsen til de aller minste.

Trykk her for å lese hele saken.