HELSENORGE

Medisinskfaglig seksjon

Seksjonen yter legetjenester til de fire driftsseksjonene på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker. Den skal sikre riktig analyserepertoar og analysekvalitet basert på pasientenes medisinske behov. I tillegg utvikler seksjonen samlet laboratorietilbud og kunnskap om bruk av MBKs analyser, i samarbeid med de kliniske avdelingene og de andre avdelingene i KLM.

Nyheter fra avdelingen

Artikler fra avdelingen

Fant du det du lette etter?