HELSENORGE

Medisinskfaglig seksjon

Medisinskfaglig seksjon yter legetjenester til de fire driftsseksjonene på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker. Seksjonens leger skal sammen med driftsseksjonene sikre riktig analyserepertoar og analysekvalitet basert på pasientenes medisinske behov. Den skal også utvikle samlet laboratorietilbud og utvikle kunnskap om bruk av MBKs analyser, i samarbeid med de kliniske avdelingene og de andre avdelingene i KLM.

Nyheter fra avdelingen

Artikler fra avdelingen

Fant du det du lette etter?