HELSENORGE

Seksjon for fellesfunksjoner

Vår hovedoppgave er å yte bistand til de andre seksjonene ved å lede avdelingens kvalitetssikringssystem, ivareta avdelingens IKT-systemer med tilhørende integrasjoner, saksbehandle forespørsler om bistand til prosjekter og gi administrativ støtte.

Fant du det du lette etter?