HELSENORGE

Forsinket svarrapportering fra Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

Forsinket svarrapportering av analysene fytansyre, ultralange fettsyrer, 7-dehydrokolesterol, desmosterol og lathosterol. 

GCMS-instrumentet, Foto: MBK

Grunnet GCMS-instrumentproblemer beklager vi at det må påregnes forsinket svarrapportering av analysene fytansyre, ultralange fettsyrer samt 7-dehydrokolesterol, desmosterol og lathosterol.​

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter.

​Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Berit Woldseth                 Kjersti Bjerva
Seksjonsleder                   Enhetsleder Analyseenhet