HELSENORGE

Kontrollprøvedatoer for cystinose

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer måler cystein i leukocytter ved diagnostikk av cystinose og monitorering av behandling med cysteamin for pasienter med cystinose. For å få mer effektiv drift og forhåpentlig raskere svartid ønsker vi å samle prøvene 5 ganger pr. år. Se tabellen for hvilke datoer i 2023 vi ønsker å motta prøver på.

​Cystein i leukocytter (1/2 cystin) måles ved diagnostikk av cystinose og monitorering av behandling for pasienter med cystinose. For Cystagon anbefales i Felleskatalogen måling hver 3.-4. måned når stabilt cystinnivå er oppnådd.

Analysen er omfattende, og innebærer isolering av leukocytter innen 24 timer etter prøvetaking og etterfølgende cystinanalyse med LC-MSMS. I tillegg måles protein med en manuell metode.

Prøve skal tas 6 timer etter siste cysteamindose. For slow release preparat: ½ time etter morgendose. 4 mL blod i Na-Heparinblod-glass uten gel sendes i romtemperatur. Ved forsendelse bør prøve fra frisk kontroll, tatt samtidig, sendes med.

Analysen utføres kun etter avtale, og vi mottar og analyserer stort sett en og en prøve.
For å få mer effektiv drift og forhåpentlig raskere svartid ønsker vi å samle prøvene 5 ganger pr. år. Da kan vi isolere prøvene fra to og to pasienter (med kontroller) samlet og så analysere cystin og protein i alle prøvene i samme analyseserie. Opplegget med faste datoer for prøvemottak har fungert såpass bra at vår seksjon velger å videreføre dette også for 2022.

Prøvetakingstidspunkt må fremdeles avtales på 23 07 10 48, men vi ønsker altså å motta prøver på følgende datoer:

Kontrollprøvedatoer ​2023
UKE
DAG
2Tirsdag 10.01
 
Onsdag 11.01
11Tirsdag 14.03
 O​nsdag 15.03
19Tirsdag 09.05
 
Onsdag 10.05
33Tirsdag 15.08
 Onsdag 16.08
42Tirsdag 17.10
 Onsdag 18.10​

​​Dersom en pasient har høye verdier, så nødvendig kontroll må skje før neste oppsatte tidspunkt, er det selvfølgelig mulig. Prøver til diagnostikk og ved oppstart av behandling, vil også bli mottatt utenom denne planen. Alt må avtales på 23 07 10 48 for å sikre at nødvendig personell er på plass og kan håndtere prøvene.

Med vennlig hilsen

Berit Woldseth                                                                                                                                Overlege, dr.med. 
Seksjonsleder
E-post: bwoldset@ous.hf.no                                     

Kjersti Bjerva​
Bioingeniør
Enhetsleder
E-post: kjbjer@ous-hf.no