HELSENORGE

Seksjon for laboratoriediagnostikk

Vi tilbyr et svært bredt spekter av molekylærgenetiske og cytogenetiske analyser på regions- og landsbasis. Mange av våre analyser utføres ved hjelp av ny storskala sekvenseringsteknologi (også kalt neste generasjons sekvensering eller dypsekvensering), slik at mange gener kan undersøkes samtidig.

PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

ARTIKLER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?