Avdeling for mikrobiologi

Avdeling for mikrobiologi utfører diagnostikk og rådgivning innen bakteriologi, virologi, mykologi og parasittologi for de andre klinikkene i Oslo universitetssykehus samt til våre eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.  Vi har en betydelig produksjon av reagenser og dyrkningsmedier, også til eksterne kunder. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og i tillegg er medieproduksjonen sertifisert etter ISO 13485. Vår virksomhet er lokalisert på Ullevål og Rikshospitalet. Vi har fagansvar for mikrobiologi på Radiumhospitalet. Vi har ingen direkte pasientkontakt og alle pasienthenvendelser må gå via henvisende lege/rekvirent.
Avdelingen ledes av Fredrik Müller

Bilde av dyrkningsskål
 
Les mer om Avdeling for mikrobiologi

Avdeling for mikrobiologi

Laboratorietjenester

Brukerhåndbok i mikrobiologi

Vår visjon: Avdelingen skal være internasjonalt ledende innen mikrobiologisk diagnostikk, forskning og formidling.

Avdelingen har sykehus- og universitetsfunksjoner som er integrert i virksomheten. Våre hovedoppgaver omfatter diagnostisk virksomhet ved infeksjonssykdommer, utvikling av nye diagnostiske metoder innen medisinsk mikrobiologi, undervisning og forskning.

Diagnostikken omfatter et bredt repertoar for påvisning og identifikasjon av sykdomsfremkallende virus, bakterier, sopp og parasitter fra pasientprøver, resistensbestemmelse av bakterier, sopp og virus overfor antimikrobielle midler og måling av pasientens respons på infeksjon (infeksjonsserologi og spesifikk T-cellerespons mot visse infeksjoner). Virksomheten omfatter også rådgivning til kliniske avdelinger og eksterne rekvirenter angående diagnostikk, behandling og forebygging av infeksjonssykdommer. I tillegg er avdelingen ansvarlig for infeksjonskontroll av blodprodukter og transplantasjonsgivere. Avdelingen betjener foruten Oslo universitetssykehus også Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus og deler av primærhelsetjenesten i Oslo. I tillegg kommer regionale oppgaver og nasjonale referansefunksjoner for HIV, Cytomegalovirus, toksoplasmose og medisinsk mykologi.
Vi har et sterkt forskningsmiljø og en stor forskningsseksjon. Forskningsaktiviteten omfatter molekylær biologi, mikrobiologi, bioinformatikk, stamceller og DNA-reparasjon.
Avdelingen utdanner medisinske mikrobiologer og gir praksisopplæring til bioingeniørstudenter og deltar i undervisningen av medisinske studenter ved at avdelingen er tett knyttet til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Produksjon av dyrkningsmedier og reagenser til avdelingens diagnostiske seksjoner og til eksterne kunder foregår på Seksjon for kontroll- og produksjon.

Avdelingsleder: Fredrik Müller, Tlf: 23071161 eller 22118817.

Seksjoner ved avdelingen:
Seksjon for medisin. Leder: Cecilie Torp Andersen. Tlf: 23071151
Seksjon for felles prøvemottak, Ullevål. Leder: Dora Haugenes. Tlf: 22117790
Seksjon for bakteriologi. Leder: Heidi Barbøl Langaas. Tlf: 23016434 (23071123)
Seksjon for molekylærdiagnostikk, virologi og infeksjonsserologi. Leder: Jane Glende. Tlf: 22118822  (23071163)
Seksjon for utvikling. Leder: Mona Holberg-Petersen. Tlf: 22118852
Seksjon for kvalitet, IT og driftsstøtte. Leder: Belinda Langnes Lindstad Tlf: 23070866
Seksjon for kontroll og produksjon. Leder: Ingun Ytterhaug. Tlf: 22 11 88 36
Seksjon for forskning. Leder: Arne Klungeland. Tlf: 47840305

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
Bygg 2B - 3. etasje

Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 25

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universistetssykehus HF
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Praktisk informasjon

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Ønsker du oversikt over alle forskninggruppene i KLM? Trykk her.

Fant du det du lette etter?