HELSENORGE

Avdeling for mikrobiologi

Avdeling for mikrobiologi utfører diagnostikk og rådgivning innen bakteriologi, virologi, mykologi og parasittologi for de andre klinikkene i Oslo universitetssykehus samt til våre eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.  Vi har en betydelig produksjon av reagenser og dyrkningsmedier, også til eksterne kunder. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og i tillegg er medieproduksjonen sertifisert etter ISO 13485.

Vår virksomhet er lokalisert på Ullevål og Rikshospitalet. Vi har ingen direkte pasientkontakt og alle pasienthenvendelser må gå via henvisende lege/rekvirent.


 

Praktisk informasjon

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Nyheter fra avdelingen

ARTIKLER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?