HELSENORGE

Avdeling for mikrobiologi

Avdeling for mikrobiologi utfører diagnostikk og rådgivning innen bakteriologi, virologi, mykologi og parasittologi for de andre klinikkene i Oslo universitetssykehus samt til våre eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.  Vi har en betydelig produksjon av reagenser og dyrkningsmedier, også til eksterne kunder. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og i tillegg er medieproduksjonen sertifisert etter ISO 13485.

Vår virksomhet er lokalisert på Ullevål og Rikshospitalet. Vi har fagansvar for mikrobiologi på Radiumhospitalet. Vi har ingen direkte pasientkontakt og alle pasienthenvendelser må gå via henvisende lege/rekvirent.


 

Praktisk informasjon

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Nyheter fra avdelingen

ARTIKLER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?