HELSENORGE

Medisinsk seksjon

Seksjonen skal bidra til å sikre medisinskfaglig høyt nivå, kompetanseutvikling, utdanning og godt arbeidsmiljø blant legene på tvers av geografi innen avdelingen. Legene har sitt daglige virke enten ved Rikshospitalet eller på Ullevål. Legene på Ullevål er samlet i en egen enhet for å ivareta stedlig ledelse.

Fant du det du lette etter?