HELSENORGE

Seksjon for felles eksternt prøvemottak

Seksjonens oppgaver er mottak, kontroll og registrering av prøver fra interne og eksterne rekvirenter til både Avdeling for mikrobiologi (MIK) og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM).

Fant du det du lette etter?