HELSENORGE

Seksjon for utvikling

Seksjonen utvikler in house molekylærbiologiske metoder for identifikasjon, typing og genotypisk resistensbestemmelse av mikroorganismer, samt har opplæring av personell, kvalitetssikring og oppfølging av analysene som overføres til andre seksjoner.

Fant du det du lette etter?