HELSENORGE

Tilpasset infeksjonsbehandling

Persontilpasset medisin (også kalt presisjonsmedisin) er en ny æra innenfor medisin hvor vi hele tiden leter etter risikofaktorer for å kunne velge best mulig pasientbehandling. Målet er å forbedre diagnostikken for å kunne velge den optimale behandlingen for den enkelte pasient, også for å unngå at pasienter får behandling som ikke virker. Presisjonsmedisin er super-aktuelt for karakterisering av mennesket og deres mikrober, for å sikre den best mulige behandlingen av infeksjoner.

Fig. 1. Arvematerialet (DNA) med sine gener koder for protein-byggestenene hos både mennesket og mikrobene (kilde: iStock). Antibiotikaresistens skyldes som oftest endringer i DNA.

​Persontilpasset medisin (også kalt presisjonsmedisin) var tema hos Ekspertsykehuset forrige måned. Nå kan du lese hele blogginnlegget om betydningen av arvemateriale i forhold til infeksjonsmedisin av Tone Tønjum, professor og overlege, Avdeling for mikrobiologi ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS. Trykk her for å lese blogginnlegget hos Ekspertsykehuset