Avdeling for patologi

Avdeling for patologi har bred kompetanse og stiller diagnoser på vevs- og celleprøver fra inneliggende og polikliniske pasienter. En diagnose fra patologen kan avgjøre om pasienten har kreft eller ikke, og er et godt grunnlag for at pasienten skal få best mulig behandling og oppfølging av sin sykdom.

Les mer om Avdeling for patologi

Avdeling for patologi

Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. De fleste sykdommer gir karakteristiske forandringer i vevet, og undersøkelse av vevs- og celleprøver spiller derfor en avgjørende rolle i å bestemme hva slags sykdom pasienten lider av.

Avdeling for patologi har bred kompetanse og stiller diagnoser på vevs- og celleprøver fra inneliggende og polikliniske pasienter. En diagnose fra patologen kan avgjøre om pasienten har kreft eller ikke, og er et godt grunnlag for at pasienten skal få best mulig behandling og oppfølging av sin sykdom.

Prøvene vi behandler tas av leger  ved OUS samt fra leger ved andre sykehus og praktiserende leger. I tillegg tar patologer ved avdelingen punksjonsprøver av pasienter som selv møter fram på Cytologisk poliklinikk, dersom de har overfladiske kuler, cyster eller svulster.

Obduksjoner utføres som  avklaring av dødsårsak og medisinsk kvalitetskontroll. Avdøde bringes tidvis til avdelingen for oppbevaring inntil begravelse.

Avdelingen har virksomhet på Radiumhospitalet / OCCI-bygget, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen er inndelt i ni seksjoner. Hver seksjon er inndelt i enheter.

Arbeidsoperasjonene i patologiavdelingen er lite automatisert sammenlignet med de øvrige medisinske laboratoriene. Manuelt arbeid er tidkrevende og krever nøyaktighet, konsentrasjon og godt håndverk av bioingeniørene som utfører den tekniske delen av arbeidet. Dette er grunnlaget for den mikroskopiske undersøkelsen som utføres av patologer. Innen cytologi besvarer spesialutdannede bioingeniører, screenere, prøver på selvstendig grunnlag.

Avdelingen behandler om lag 115 000 prøver pr år. Prøvene kommer fra biopsier, operasjonspreparater, exfoliativ cytologi, aspirater og punksjonscytologi. Alle prøver gjennomgår en rutinebehandling, men i tillegg har vi en lang rekke spesialundersøkelser som elektronmikroskopi, flowcytometri, immunhistokjemi, immuncytokjemi, molekylærgenetiske analyser og ploidi. De fleste diagnoser som avgis er basert på morfologisk undersøkelse i mikroskop, der resultatet av en eller flere av nevnte supplerende analyser er integrert.

Avdelingen utdanner spesialister i patologi, gir undervisning til medisinstudenter, praksisopplæring til bioingeniørstudenter  samt opplæring av patologiassistenter.

Avdelingen har også en omfattende forsknings- og utredningsvirksomhet.


Avdelingen ledes av Ying Chen.

Kontakt-telefoner:

Ekspedisjon Radiumhospitalet  22 78 24 01
Ekspedisjon Rikshospitalet        23 07 14 00
Ekspedisjon Ullevål sykehus      22 11 89 13
Kapell/obduksjonslokaler          22 11 89 05


REKVISISJONER TIL AVDELING FOR PATOLOGI:

Cytologi Felles rekvisisjon for alle enheter. Utfyllbar.

 

Histologi (Biopsi) Felles rekvisisjon for alle enheter. Utfyllbar.

 

 

Obduksjon Felles rekvisisjon for alle enheter. Utfyllbar.

 

Flowcytometrisk fenotyping. Laboratorium for flowcytometri, Radiumhospitalet. Utfyllbar.

 

Molekylærpatologi Laboratorium for molekylærpatologi, Radiumhospitalet.

Prøvene sendes til de ulike enhetene - se adresser angitt på rekvisisjonene.
Rekvisisjonene til cytologi, biopsi og obduksjon kan også bestilles hos Emballasjetjenesten, Ullevål sykehus. Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo, tel 22119298, faks 22117870. e-post: emballasjetjenesten@ous-hf.no. Rekvisisjoner til flowcytometri og molekylærpatologi skrives ut fra nettet.

 

Utfyllende informasjon om prøveforsendelser, adresser til poliklinikker (cytologi)  mm finnes i laboratoriehåndboka:

Laboratoriehåndbok for patologi Molekylærpatologi - særskilt informasjon

Vår biobankside på engelsk


 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Avdelingen er lokalisert som følger:

- Radiumhospitalet: I OCCI-bygget. Inngang til avdelingen ved avdelingsekspedisjonen fra glassbroen.
- Cytologisk poliklinikk på Radiumhospitalet: Bygg C, rom nr C 153a, 1.etg. Timebestilling på tlf 227 82400

- Rikshospitalet: I Bygning A-2, i mellometasjen. Inngang i rotunden ved trikkeholdeplassen.

- Ullevål sykehus: I Bygg 25 (Laboratoriebygget). Avdelingens ekspedisjon ligger i 2. et - sør.
- Cytologisk poliklinikk på Ullevål sykehus: Kreftsenteret, bygg 11 rom 1217 i 1. et. Timebestilling på tlf 221 18913

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
        Avdeling for patologi Radiumhospitalet
        Postboks 4953 Nydalen
        0424 Oslo

Oslo universitetssykehus HF
        Avdeling for patologi Rikshospitalet
        Postboks 4953 Nydalen
        0424 Oslo

Oslo universitetssykehus HF
        Avdeling for patologi Ullevål sykehus
        Postboks 4953 Nydalen
        0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Ønsker du oversikt over alle forskninggruppene i KLM? Trykk her.

Røyking, alkohol og andre rusmidler

​Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking på Spesialsykehuset for epilepsi skal kun skje på anviste plasser. Dette gjelder også e-sigaretter. Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler under oppholdet. Rusbruk medfører utskriving fra sykehuset.

Nyheter fra avdelingen

 • KRAS

  Tilstedeværelse av KRAS mutasjoner korrelerer med manglene respons på behandling med visse EGFR-hemmere, f.eks cetuximab og panitumumab hos  pasienter med metastatisk kolorektal kreft.

 • NRAS

  Deteksjon av mutasjoner i NRAS er nødvendig for kategorisering og behandling av pasienter med metastatisk kolorektal cancer og avanserte stadier av malignt melanom.

 • EGFR

  Tilstedeværelse av visse EGFR-mutasjoner korrelerer med bedre respons med visse EGFR-hemmere; f.eks gefitinib og erlotinib hos pasienter med lungekreft. Mutasjoner i ekson 20 korrelerer med resistans mot de overnevnte EGFR-hemmerne.

 • Mikrosatellitt instabilitet (MSI)

  MSI indikerer mangel på presisjon i DNA-replikasjonssystemet.

 • HPV

  Høyrisiko Humant Papillomavirus (HPV) kan forårsake skadelige forandringer i cervix som kan utvikles til kreft hvis det ikke blir behandlet.

 • JAK2 (ekson 12-mut)

  Jak2 er lokalisert på kromosom 9p24, og koder for en intracellulær tyrosin kinase assosiert med det cytoplasmiske domenet av type 1 og 2 cytokin-reseptorer.

 • BRAF

  Analyse av BRAF600E/K mutasjon er med på å legge grunnlag for tilrettelegging av behandling for pasienter med kolorektal cancer, thyroid cancer og malignt melanom.

 • Analysetilbud molekylærpatologi

Enhet for molekylærpatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-patologi/enhet-for-molekylerpatologiEnhet for molekylærpatologi
Enhet for translasjonell onkopatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-patologi/enhet-for-translasjonell-onkopatologiEnhet for translasjonell onkopatologi

Fant du det du lette etter?