HELSENORGE

Seksjon for molekylær patologi

Seksjon for molekylær patologi er landets største senter for somatisk molekylær kreftdiagnostikk, og tilbyr et bredt spekter av analyser for de fleste krefttyper. Våre laboratorier tilbyr analysemetodene FISH, flowcytometri, og et stort repertoar av molekylære analyser av DNA og RNA, inkludert gensekvensering.

PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?