HELSENORGE

Seksjon Ullevål

Seksjonen stiller diagnoser på vevs- og celleprøver fra pasienter som utredes for sykdommer i fordøyelsesorganer, hud, øye, lunge, bryst og svangerskapsrelaterte prøver. Seksjonen utfører obduksjonstjenesten både for voksne og foster/barn. I samarbeid med brystdiagnostisk senter tar våre leger vevs – og celleprøver av pasienter på punksjonscytologisk poliklinikk. 

PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?