HELSENORGE

Hyppighet av postmortem etanoldannelse i blod, urin og øyevæske

Hyppighet av postmortem etanoldannelse i blod, urin og øyevæske – Forbedring av diagnostisk nøyaktighet ved bruk av etylsulfat og forråtningsalkoholer.

Bilde av leger som sitter ved et mkroskop
Foto: OUS

Hovedfunnet i vedlagte artikkel er at 15.3% av alle etanolfunn i blod utelukkende skyldes post mortal dannelse. Dette gjelder også 9,4% av alle etanolfunn i urin og 7,4% av alle etanolfunn i øyevæske. Dette er målt med den norske metoden (EtG/EtS) som utelukker inntak før døden. Når det måles med den svenske metoden (n-propanol), som indikerer at post mortal dannelse har funnet sted, tyder funnene på at i inntil 24.4% av sakene der det er påvist etanol i blod, kan det ha funnet sted noe form for post mortal dannelse, men som nødvendigvis ikke forklarer hele den påviste konsentrasjonen av etanol. Her er link til artikkelen: Hyppighet av postmortem etanoldannelse i blod, urin og øyevæske.pdf Funnene er publisert av blant annet Gudrun Høiseth, overlege ved seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, Avdeling for rettsmedisniske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), OUS.

 

Fant du det du lette etter?