HELSENORGE

Planter - det perfekte mordvåpen?

Plantetoksiner har vært involvert i flere mord gjennom tidene. Dersom man ikke har konkret mistanke om plantegift, kan forgiftningsårsaken forbli uforklarlig. Giftige planter er ofte lett tilgjengelige og kanskje vokser flere av dem i hagen din?

Bilde av en bok om planter
Foto: OUS

Mange toksiske planter ​kan ​​potensielt gi livstruende forgiftninger. Henvendelser om planter til Giftinformasjonen har økt ​betydelig de ti siste årene. Derfor er en ny og ​​avansert screening metode for analyse av plante og sopptoksiner under ​utvikling ved​ Avdeling for rettsmedisinske fag i samarbeid med Giftinformasjonen, ​Avdeling for anestesiologi ved OUS, Veteri​nærhøyskolen og Naturhistorisk Museum. Trykk på linken nedenfor for å lese mer om ​giftige planter, samt tidligere tiders forgiftningssaker ​i Tidsskriftet Den Norske Legeforening​. Artikkelen er blant annet skrevet av Merete ​Vevelstad, overlege og Marianne Madland ​Hagesæther, ​lege i spesialisering, ved ​seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, ​​Avdeling for rettsmedisniske fag, Klinikk for laboratoriemedisin, OUS. ​​​

 ​Planter - det perfekte mordvåpen?​

Fant du det du lette etter?