Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Pasienttilbudet dekker de fleste tjenester man kan få innen bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Dette omfatter følgende hovedområder: Barneradiologi; Thoraxradiologi; Øre-nese-halsradiologi; Muskel-skjelettradiologi; Nevroradiologi; Intervensjonsradiologi; Onkologisk radiologi og Nukleærmedisin.

Les mer om Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin har per i dag over 700 ansatte fordelt på 5 lokaliteter, Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Legevakten.

Som pasient vil man svært ofte gjennomføre radiologiske undersøkelser som en del av utredningen eller for kontroll av sykdomsutvikling. Avhengig av hvilken problemstilling som ønskes besvart vil behandlende lege bestille time til den radiologiske undersøkelsesmetoden som er best egnet til å besvare problemstillingen.

De ulike metodene kalles gjerne modaliteter og kan inndeles etter hvilke metoder som ligger til grunn for bildedannelsen. De viktigste bildedannende modalitetene er røntgen og gjennomlysning, CT, ultralydundersøkelse, MR, scintigrafi og PET/CT.

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ledes av Hans-Jørgen Smith.

Informasjon om adressering av henvisninger til oss

Kontakt

Oppmøtested

Avdelingen har virksomhet på alle de fire sykehusene. Se nedenfor for oversikt over de ulike kontaktpunktene:

Aker sykehus
Radiologisk ekspedisjon, polikliniske pasienter:
Åpningstid: 08.00-15.00
Telefon: 22 89 45 33

Radiologisk ekspedisjon, inneliggende pasienter:
Åpningstid: 08.00-15.00
Telefon: 22 89 46 06

Radiumhospitalet
Radiologisk og nukleærmedisinsk ekspedisjon:
Åpningstider:  07.45-11.30 og 12.30-15.15
Telefon: 22 93 52 05 evt. 22 93 52 43

Rikshospitalet
Radiologisk ekspedisjon:
Åpningstid:  07.30-15.15
Telefon: 23 07 26 00 / 23 07 25 91

Nukleærmedisinsk ekspedisjon:
Åpningstid: 08.00-15.15
Telefon: 23 07 08 40

PET-senteret:
Åpningstid: 08.00-15.15
Telefon: 23 07 63 00

Ullevål sykehus
Radiologisk og nukleærmedisinsk ekspedisjon:
Bygg 6, 1. etasje.
Åpningstid: 08.00-15.00
Telefon: 22 11 93 50

Radiologisk Servicekontor:
Åpningstid: 08.00-22.30
Telefon: 22 11 93 84

Telefon
Sentralbord: 02770
E-post
Postadresse

Send ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post!

For pasientrelaterte henvendelser kontakt ekspedisjon eller logg deg inn på MinJournal.no. For informasjon om henvisninger klikk på Henvisninger til OUS.

Angiografi og intervensjon på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/angiografi-og-intervensjon-pa-aker-sykehusAngiografi og intervensjon på Aker sykehusAAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjon
Angiografi og intervensjon på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/angiografi-og-intervensjon-pa-radiumhospitaletAngiografi og intervensjon på RadiumhospitaletAAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjon
Angiografi og intervensjon på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/angiografi-og-intervensjon-pa-rikshospitaletAngiografi og intervensjon på RikshospitaletAAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjon
Angiografi og intervensjon på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/angiografi-og-intervensjon-pa-ulleval-sykehusAngiografi og intervensjon på Ullevål sykehusAAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjon
CT-undersokelse på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ct-undersokelse-pa-ulleval-sykehusCT-undersokelse på Ullevål sykehusCCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelse
CT-undersøkelse på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ct-undersokelse-pa-aker-sykehusCT-undersøkelse på Aker sykehusCCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelse
CT-undersøkelse på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ct-undersokelse-pa-radiumhospitaletCT-undersøkelse på RadiumhospitaletCCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelse
CT-undersøkelse på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ct-undersokelse-pa-rikshospitaletCT-undersøkelse på RikshospitaletCCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelse
MR på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mr-pa-aker-sykehusMR på Aker sykehusMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelse
MR på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mr-pa-radiumhospitaletMR på RadiumhospitaletMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelse
MR på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mr-pa-rikshospitaletMR på RikshospitaletMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelse
MR på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mr-pa-ulleval-sykehusMR på Ullevål sykehusMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelse
Mammografi på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mammografi-pa-aker-sykehusMammografi på Aker sykehusMMammografiMammografiMammografiMammografi
Mammografi på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mammografi-pa-radiumhospitaletMammografi på RadiumhospitaletMMammografiMammografiMammografiMammografi
Mammografi på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mammografi-pa-ulleval-sykehusMammografi på Ullevål sykehusMMammografiMammografiMammografiMammografi
Mammografiscreening på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mammografiscreening-pa-aker-sykehusMammografiscreening på Aker sykehusMMammografiscreeningMammografiscreeningMammografiscreeningMammografiscreening
PET-undersøkelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/pet-undersokelsePET-undersøkelsePPET-undersøkelsePET-undersøkelsePET-undersøkelsePET-undersøkelse
Påvisning av vaktpostlymfeknutehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/pavisning-av-vaktpostlymfeknutePåvisning av vaktpostlymfeknutePBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerkingBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerkingBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerkingBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerking
Røntgen av skjelettethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rontgen-av-skjelettetRøntgen av skjelettetRRøntgen skjelettRøntgen skjelettRøntgen skjelettRøntgen skjelett
Røntgenundersøkelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rontgenundersokelseRøntgenundersøkelseRRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelse
Scintigrafi på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/scintigrafi-pa-radiumhospitaletScintigrafi på RadiumhospitaletSNukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøking (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)
Scintigrafi på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/scintigrafi-pa-rikshospitaletScintigrafi på RikshospitaletSNukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøking (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)
Scintigrafi på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/scintigrafi-pa-ulleval-sykehusScintigrafi på Ullevål sykehusSNukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøking (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)
Ultralydundersøkelse på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ultralydundersokelse-pa-aker-sykehusUltralydundersøkelse på Aker sykehusUUltralydundersøkelseUltralydundersøkelseUltralydundersøkelseUltralydundersøkelse
Ultralydundersøkelse på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ultralydundersokelse-pa-rikshospitaletUltralydundersøkelse på RikshospitaletUUltralydundersøkelseUltralydundersøkelseUltralydundersøkelseUltralydundersøkelse
Ultralydundersøkelse på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ultralydundersokelse-pa-ulleval-sykehusUltralydundersøkelse på Ullevål sykehusUUltralydundersøkelseUltralydundersøkelseUltralydundersøkelseUltralydundersøkelse

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-radiologi-og-nukleermedisin/avdeling-for-radiologi-og-nukleermedisin-aker-sykehusAvdeling for radiologi og nukleærmedisin, Aker sykehus