HELSENORGE

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Rikshospitalet

De viktigste undersøkelsene:

Radiologisk avdeling: CT, MR, røntgen, intervensjon og ultralydundersøkelser.

Nukleærmedisinsk avdeling: Scintigrafi og PET/CT.

Fant du det du lette etter?