HELSENORGE

Forskning og studier, KRN

All forskning ved Oslo universitetssykehus skal forankres internt før oppstart. Det inkluderer alt fra egen forskning, utlevering til eksterne studier, multisenter-studier, legemiddelutprøvinger og studentprosjekter. Alle internt og eksternt initierte studier som drar veksler på ressurser (personell eller utstyr) i KRN, skal godkjennes av KRN.


Ved spørsmål ta kontakt med FoU KRN; cvl@ous-hf.no

Link til forskningsgruppenes hjemmesideOUH - Radiololgy & Nuclear Medicine (ous-research.no)

KRN – melde/søke studie bidragsforskning

Forskning på initiativ fra forskningsmiljøet i KRN, OUS eller utenfor OUS, altså initiert fra en forsker.
 • Alle internt og eksternt initierte studier som drar veksler på ressurser (personell eller utstyr) i KRN, skal godkjennes av KRN
 • Alle studier skal meldes/søkes inn på; Melde- søknadsskjema for studier KRN
 • Søknader vil bli vurdert fortløpende
 • KRN vil vektlegge kvalitet, kostnadskontroll og studier som gir forskningsmeritt internt i KRN
 • Alle godkjente studier vil få en kontrakt, og studiespesifikk henvisning som må brukes  
 • Endringer i en allerede godkjent studie skal meldes på eget Endringsskjema og sendes FoU KRN

KRN – melde/søke studie oppdragsforskning 

Forskning på initiativ fra oppdragsgiver, oftest et legemiddelfirma. I OUS går all oppdragsforskning via Inven2.
 • All oppdragsforskning som drar veksler på ressurser (personell eller utstyr) i KRN, skal godkjennes av KRN
 • Alle oppdragsstudier i KRN skal meldes/søkes inn på; Inven2 prosjektskjema for KRN
 • Søknader vil bli vurdert fortløpende
 • Alle godkjente studier vil få en studiespesifikk henvisning som må brukes  
 • Endringer i en allerede godkjent studie skal meldes på eget Endringsskjema og sendes FoU KRN

KRN - Søknad om CD-brenning, eksport eller import av bildeundersøkelser

NB: dette er i tillegg til søknad om studie
Dersom studien skal ha CD-brenning, eksport eller import av bildeundersøkelser, må det fylles ut informasjon i eget søknadskjema. KRN har stor pågang, og trenger denne informasjonen for å planlegge ressursfordelingen. Se eget infoskriv.
KRN vil minne om at det ved forskning som innebærer samarbeid mellom flere institusjoner skal dette være formalisert i egen avtale med OUS. Dette er spesielt viktig der forskningen innebærer deling og utlevering av forskningsdata. Ta kontakt med forskningsstøtte; Forskerstøtte (forskerstotte.no)

For ansatte i OUS, se FoU KRN sine intranettsider; Skjemaveldet og annet nyttig (ous-hf.no)
Se også forskningsstøtte sine internettsider: Forskerstøtte (forskerstotte.no)​

Skjemaer

Fant du det du lette etter?