HELSENORGE

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikken tilbyr døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester.

Fant du det du lette etter?