Klinikk psykisk helse og avhengighet

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner.

Klinikken tilbyr døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester.

Alle pasienttilbud i Klinikk psykisk helse og avhengighet er nå i tilnærmet ordinær drift. Grunnet koronavirusutbruddet er det innført en rekke smitteforebyggende tiltak ved Oslo universitetssykehus, og i klinikken. Du kan også lese mer på sykehusets beredskapsside, der det fortløpende legges ut informasjon til våre pasienter, ansatte, fastleger/samarbeidende helsepersonell og media.

Fant du det du lette etter?