HELSENORGE

Akuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhet

Enhet for akuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhet er en del av Akuttpsykiatrisk seksjon og tilbyr elektive psykiatriske tilsyn av inneliggende pasienter over 18 år ved somatiske avdelinger ved OUS Ullevål og Aker.

Fant du det du lette etter?