Bredt samtykke på Akuttpsykiatrisk avdeling (AkuReg)

Vi ber pasienter som mottar behandling hos oss om bredt samtykke slik at vi kan øke vår kunnskap om årsaksmekanismer til psykiske lidelser og gi et best mulig behandlingstilbud til den enkelte pasient.

​Forekomsten av psykiske lidelser er høy i den norske befolkningen, men vi vet fremdeles ikke nok om årsaksmekanismer og vi trenger mere kunnskap for å kunne utarbeide så gode behandlingsforløp som mulig for den enkelte pasient.

Vi spør pasienter som har mottatt behandling ved vår avdeling om tillatelse til å bruke relevante kliniske journalopplysninger (som for eksempel symptomer, diagnose og hvilken type behandling man har mottatt) til kvalitetsforbedrende undersøkelser og forskning på årsaker, mekanismer og behandling av psykiske lidelser.

Pasientbrosjyre.

Informasjonen blir systematisert og registrert i en database (eReg) der den lagres uten navn, fødselsdato eller andre gjenkjennbare opplysninger (avidentifiserte). Vi vil også spørre deg om tillatelse til å ta en blodprøve som vil bli lagret i en biobank som er felles for hele klinikken. Professor Ole Andreassen er leder og ansvarlig for denne biobanken.

Se skjema for Bredt samtykke her.

Deltagelse er frivillig og du kan når som helst trekke ditt samtykke. Om du deltar eller ikke vil ikke ha noe å si for behandlingstilbudet du mottar hos oss. 

Forskningsprosjekter eller kvalitetsforbedrende studier som skal bruke data fra dette registeret og/eller biobanken må være forhåndsgodkjent av regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og/eller av personvernombudet ved Oslo universitetssykehus. Informasjon om planlagte studier legges ut her på hjemmesiden.

Oppdatering september 2021
Fram til nå har 383 pasienter signert bredt samtykke. Prosjektet AkuSleep på Psykoseenhet 3 som nå er pågående baserer inklusjon av deltakere på det brede samtykket som er avgitt. For mer informasjon om dette prosjektet, les om prosjektet i artikkelen Fokus på søvn på Akuttpsykiatrisk avdeling under vår fane Forskning og fagutvikling her på hjemmesiden.

Har du spørsmål, kontakt ekspedisjonen på telefon: 22 11 84 20.

Fant du det du lette etter?