ECT-register

Akuttpsykiatrisk avdeling har opprettet et ECT-register for å følge med på hvor godt behandlingen virker for pasientene.

​Elektrokonvulsiv behandlig (ECT) er effektiv behandling for flere alvorlige psykiske lidelser. Hovedindikasjon for behandlingen er alvorlig depresjon med eller uten psykosesymptomer.

Les mer i vår Informasjonsfolder om ECT.pdf.

I Oslo universitetssykehus gjøres ECT ved Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål og ved Vardåsen alderspsykiatriske seksjon.

Ved Akuttpsykiatrisk avdeling har vi opprettet et elektronisk kvalitets- og forskningsregister for å kunne registrere avidentifiserte tekniske og kliniske data i forbindelse med ECT som gjøres i avdelingen. Formålet med registeret er å kartlegge effekt av behandlingen, bivirkninger som kan oppstå under behandling og pasientenes egenopplevelse av behandlingen. Dette for å kunne kvalitetssikre det kliniske arbeidet som gjøres i avdelingen. På sikt ønsker vi også å ha mulighet til å kunne bruke data til forskning. Vi vil da måtte søke Regional Etisk Komite (REK) om eventuelle planlagte studier, og informasjon om dette vil bli lagt ut her på internettsiden vår.

Ved spørsmål om registeret, kontakt ekspedisjonen på telefon: 22118420.

Fant du det du lette etter?